اجاره ی مخازن انرژی

این شرکت به عنوان شرکتی که همواره از بدو فعالیت دارای مخازن ذخیره سازی فرآورده های نفتی بوده ، برخود لازم می داند که اولا مجموعه قلمدادی شرکت در مخزن خود را به عنوان امانت محسوب نموده و در حفظ آن از لحاظ کمیت و کیفیت نهایت تلاش را به خرج دهد و دوما تجهیزات لازم را حین بارگیری محموله های مشتریان به روز رسانی نموده و از نیروهای متخصص داخلی جهت نگداری تجهیزات استفاده نماید . به نحوی که هر مشتری که با این شرکت همکاری داشته با صحه بر این مطلب که هرمز انژی امانت دار خوبی می باشد ، همواره جهت تمدید قرارداد ذخیزه سازی اقدام می نماید .

توضیح
انواع فرآورده های نفتی کشور های CIS به سمت کشور های خلیج فارس
درباره
انواع فرآورده های نفتی کشور های CIS به سمت کشور های خلیج فارس
خدمات
انواع فرآورده های نفتی کشور های CIS به سمت کشور های خلیج فارس

باشه