گالري ويدئو


Proudly presents by Hormoz Energy Web site.

Here is our video gallery.به سايت ما خوش آمديد

با گسترش دامنه فعاليت هاي شرکت و ضرورت ايجاد گروه نفت و انرژي شاهد در شرکت شاهد احساس و در جهت تحقق اين مهم شرکت هرمز انرژي تحت عنوان هلدينگ نفت و انرژي شاهد از سال 1384 با شرکت هاي زير مجموعه خود بعنوان قطبي بزرگ در فعاليتهاي نفتي مطرح گرديد.

رزومه شرکت هرمز انرژي

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 59-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد