جهان انرژي ساحل

جهان انرژي ساحل


 

شرکت جهان انرژي ساحل :

موقعيت جغرافيائي وژئوپوليتيک کشور ايران ايجاب مينمايد علاوه بر توليد نفت خام وفرآورده هاي نفتي ، درزمينه ترانزيت فرآورده هاي نفتي بعنوان يکي از مهمترين اهداف ملي اقدامات جدي صورت گيرد تا کشور ازاين موقعيت ويژه منتفع گردد.

با توجه به وجود نفت خام وتوليد فرآورده هاي نفتي درکشور هاي همسايه شمالي (CIS)به قيمت مناسب (منابع تامين) وکمبود فرآورده هاي مذکور دربعضي ازکشورها(بازار فروش)بستر مناسبي براي عمليات ترانزيت خصوصاً کريدور شمال- جنوب را فراهم نموده است.


اين شرکت در حال حاضر فعاليتي ندارد و  در حال گذراندن مراحل انحلال شرکت بر اساس مصوبه هيئت مديره هرمز انرژي مي باشد.


خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 59-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد