شركت مخازن ساحل

شركت مخازن ساحل


شركت مخازن ساحل
ازشركتهاي زيرمجموعه هلدينگ سوخت وانرژي شاهد بنام شركت هرمزانرژي بوده و تمامي سهام اين شركت متعلق به فرزندان معظم شهدا ميباشد. 
اين شرکت درسال 1393 به گروه نفت و انرژي شاهد ملحق ودر شرکت هرمز انرژي ادغام و رسما به حالت نيمه فعال درآمده است و فقط جهت حسابرسي و بحث مالياتي با هيئت مديره جديد آقايان :انصافيان،احمدپناه و آزما اداره ميگردد.خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 61-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد