سوآپ


سواپ فرآورده هاي نفتي

شرکت هرمزانرژي داراي تجربيات و عملکرد مثبت در زمينه صادرات و واردات و سواپ فرآورده هاي نفتي دارد.بطوري که در زمينه سواپ , طي قرارداد منعقده با شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در چند سال متوالي اين شرکت با واردات نفت کوره از کشور عراق افتخار تامين سوخت کليه نيروگاههاي غرب کشور را داشته ويکي از فعالترين و موفق ترين شرکت ها ي سواپ کننده نزد شرکت ملي پخش محسوب گرديده است.

رجيستر شدن اين شرکت نزد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به جهت خوشنام بودن و داشتن اعتبارات مالي بالا در حسن انجام فعاليت در طول مدت با شرکت ملي پخش , امکان فعاليت در کليه امور فرآورده هاي مختلف نفتي را به اين شرکت داده است.

به دليل ايفاي به موقع تعهدات , شرکت هاي نفتي تمايل همکاري خوبي با اين شرکت دارند.


به سايت ما خوش آمديد

با گسترش دامنه فعاليت هاي شرکت و ضرورت ايجاد گروه نفت و انرژي شاهد در شرکت شاهد احساس و در جهت تحقق اين مهم شرکت هرمز انرژي تحت عنوان هلدينگ نفت و انرژي شاهد از سال 1384 با شرکت هاي زير مجموعه خود بعنوان قطبي بزرگ در فعاليتهاي نفتي مطرح گرديد.

رزومه شرکت هرمز انرژي

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 59-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد