مديريت استراتژيک


         شرکت هرمز انرژي يک شرکت بازرگاني نفتي در زمينه ترانزيت و تجارت فرآورده هاي نفتي است . ما درصدد تجارت انواع فرآورده هاي نفتي هستيم وبا ايجاد و مديريت مخازن ذخيره مواد نفتي , گسترش امکانات حمل و نقل ريلي , جاده اي و دريايي ,و زمينه سازي براي سوآپ انرژي در کشور , خدماتي با کيفيت عالي به مشتريان عرضه مي کنيم .

         شرکت اين مسئوليت را احساس ميکند که با ورود به بازارهاي جديد ، از نظر مالي بازدهي مناسبي نصيب سهامداران نمايد , رشد بلند مدت را تضمين کند و نسبت به ذينفعان و شرکت شاهد به تعهدات خود عمل نمايد

         ما به شفافيت در فعاليت هايمان معتقديم وهمواره تلاش ميكنيم تا در انجام ماموريت خود صادق باشيم.

         امانت داري يكي از مهمترين ارزشهاي سازماني ماست ودر هلدينگ احترام به منافع ذينفعان از جايگاه والايي برخوردار است.

         ما همواره در تلاش هستيم تا روحيه همكاري، هماهنگي  وانضباط در امور  گسترش يابد.

         رعايت ارزشهاي ديني و موازين قانوني جزءلاينفك كليه فعاليت هاي ماست. 


شرکت هرمز انرژي

شرکت هرمز انرژي با هدف توسعه فعاليت هاي نفتي شرکت شاهد در سال 1372 تأسيس و در سالهاي 1374 و1375 فعاليت گسترده خود را در زمينه ترانزيت و تجارت بين المللي فرآورده هاي نفتي آغاز نمود.

خانه|ورود پرسنل|English

:تلفنهاي تماس 59-58 01 53 88 21 98+
کليه حقوق اين سايت اعم از متون و تصاوير متعلق به شرکت هرمز انرژي مي باشد